Hơn 717 tỷ đồng đầu tư kho lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 10 gói thầu thuộc Dự án Kho lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng với tổng mức đầu tư 717,836 tỷ đồng. Trong đó, có 8 gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng) để lựa chọn nhà thầu thực hiện.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, thời gian tới, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu hỗn hợp gồm: Gói thầu số 25 – Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt trạm biến áp (giá gói thầu 13,328 tỷ đồng; đấu thầu quý IV/2019); Gói thầu số 26 – Hệ thống quản lý tòa nhà, mạng lan, điện thoại, camera, âm thanh và ánh sáng sân khấu (giá gói thầu 56,764 tỷ đồng; đấu thầu quý I/2020); Gói thầu số 27 – Thiết bị lưu trữ, nội thất đồ rời (giá gói thầu 104,545 tỷ đồng; đấu thầu quý III/2020).

Nguồn vốn thực hiện các gói thầu trên là ngân sách nhà nước, phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Tuấn Dũng