JICA hỗ trợ giám sát lượng phát thải khí nhà kính đường sắt đô thị Việt Nam

Hội thảo lấy ý kiến về kết quả đánh giá giữa kỳ của “Khảo sát thu thập dữ liệu để phát triển hệ thống đo lường, báo cáo và kiểm chứng trong ngành đường sắt đô thị ở Việt Nam” được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức trong ngày 4 – 5/11, tại Hà Nội và TP.HCM.

Khảo sát được thực hiện từ tháng 2/2019 đến tháng 9/2020. Đối tượng của khảo sát là tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 tại Hà Nội và tuyến đường sắt đô thị số 1 tại TP.HCM. Đây là các tuyến đường sắt đô thị sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Mục tiêu của Khảo sát nhằm ước tính lượng phát thải khí nhà kính (KNK) có thể giảm được tại ba tuyến đường sắt đô thị, từ đó cung cấp cơ sở khoa học để thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông có mức phát thải thấp bao gồm đường sắt đô thị ở các khu vực đô thị Hà Nội và TP.HCM.

Theo dữ liệu kiểm kê KNK năm 2013 của TP.HCM do JICA hỗ trợ xây dựng, lượng phát thải của Thành phố chiếm tới 16% tổng lượng phát thải KNK quốc gia, trong khi dân số chỉ chiếm 9% tổng dân số toàn quốc. Trong đó, chỉ riêng lĩnh vực giao thông vận tải có lượng phát thải chiếm 45% tổng lượng phát thải của Thành phố.

Trung Hiếu