Khánh Hòa: Giải ngân được 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 20/9/2019, toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đã giải ngân được 1.303,7 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguồn vốn trong nước cấp phát từ ngân sách trung ương giải ngân được 134,05 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương còn thấp hơn, mới chỉ được 5,8 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi giải ngân được 17,5 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2019 khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, rà soát các hạng mục của dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. Ngoài ra, rà soát và điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác…

Hải Bình