KTS Việt Nam với mục tiêuphát triển Thiên niên kỷ (MDGs)

KTS Việt Nam với mục tiêuphát triển Thiên niên kỷ (MDGs)

Cách đây 15 năm, năm 2000, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã long trọng cam kết sẽ chặn đứng tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2015 với một kế hoạch mang tầm vóc toàn cầu với tên gọi: Những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Nhờ nỗ lực của hàng triệu người trên khắp các lục địa và những hành động cụ thể với quy mô to lớn, những thành tựu thực sự đã được thực hiện. Số người sống trong nghèo đói trên thế giới so với năm 1990 đã giảm xuống hơn phân nửa. Hơn hai triệu người đã được tiếp cận với nguồn nước uống an toàn hơn.Việt Nam cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc đạt được MDGs.(1)

Đô thị Đà Nẵng
 

 

ăm 2015, MDGs sẽ kết thúc và Liên hợp quốc (U.N) đang tiến hành việc thay thế MDGs bằng một bộ mục tiêu mới với tên gọi Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). SDGs sẽ gồm 17 mục tiêu với 169 chỉ tiêu mới, trong đó có riêng một mục tiêu số 11 cho đô thị, được U.N đề xuất và được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phê duyệt chính thức tại hội nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 25 – 27/9/2015. Đây là bước tiến mới của nhân loại từ mục tiêu “Đấu tranh chống đói nghèo” chuyển sang “Phát triển bền vững” .

Tháng 4/2015, Đại hội lần thứ IX Hội KTS Việt Nam đã tổ chức thành công tại Hà Nội, Đại hội đã xác định vai trò, trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp của giới KTS đối với sự phát triển bền vững của nền kiến trúc nước nhà … Trong Thư Đại hội lần thứ IX gửi KTS cả nước (có 6.000 hội viên Hội KTS) có đoạn “Giới KTS Việt Nam đã đi tiên phong trong việc vận động và thực hiện sáng tác theo xu hướng kiến trúc bền vững để song hành cùng nhân loại bảo vệ tài nguyên và môi trường trái đất… Con đường đi đến mục tiêu còn dài, nhiều khó khăn, nhưng chúng ta hãy kiên trì vận động xã hội cùng chung tay, góp sức vì sự phát triển bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tạo dựng không gian sống an toàn, bền vững cho nhân dân và nền kiến trúc bền vững của nước nhà.” (2)

Chú thích

(1) Báo Nhân Dân điện tử ngày 23/3/2015

(2) Tạp chí Kiến trúc 05-2015

Việt Nam đã luôn đặt ra cho mình những mục tiêu hành động vì sự phồn vinh của đất nước, đồng thời bám sát những mục tiêu toàn cầu /chủ động hội nhập quốc tế.

KTS Trần Huy Ánh