Lạng Sơn điều chỉnh kế hoạch chọn nhà thầu dự án 1.377 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án Lạng Sơn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn vừa điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu thuộc Tiểu dự án chuẩn bị dự án đầu tư “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn – Hợp phần tỉnh Lạng Sơn”. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 1.377 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng 2 gói thầu quy mô lớn gồm: Gói thầu LS 01 – Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61) Đoạn 1: Km0-Km11+008 (giá gói thầu 104,3 tỷ đồng); Gói thầu LS 02 – Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61) Đoạn 2: Km11+008 Km23+232,20 (giá gói thầu 166,9 tỷ đồng).

Trong quý I/2020 sẽ đấu thầu 2 gói tư vấn gồm: Gói thầu LS – CS2 – Giám sát thi công cho Hợp phần 1 và Hợp phần 2 và Gói thầu số 03 – Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi phát triển giá trị nông nghiệp và nông thôn (ARVC).

Khánh Ngọc