Lạng Sơn gọi đầu tư vào Dự án Khu hành chính Đồng Đăng 680 tỷ đồng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu hành chính – đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) dự kiến 680 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 3 năm. Theo dự kiến, Dự án sẽ được xây dựng trên khu đất 21,62 ha tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá và Khu A thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay khu đất này vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, hiện trạng là đất lúa, trồng cây hàng năm, cây lâu năm; đất ở, đất sản xuất phi nông nghiệp, đất công cộng…

Tuấn Dũng