Mở 2 gói thầu 370 tỷ nâng cấp Tỉnh lộ 675A (Kon Tum): 16 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Ban Quản lý dự án (QLDA) hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum (bên mời thầu) vừa hoàn thành việc mở 2 gói thầu nâng cấp Tỉnh lộ 675A (tổng giá gói thầu 370 tỷ đồng) thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển các khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Kon Tum, với 16 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trước đó, 2 gói thầu này phải gia hạn đóng thầu.

Tổng cộng 54 nhà thầu đã mua HSMT 2 gói thầu nâng cấp Tỉnh lộ 675A, nhưng mỗi gói chỉ có 8 nhà thầu nộp HSDT. Ảnh: Tuấn Dũng

2 gói thầu nêu trên sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD), được đấu thầu rộng rãi trong nước. Nội dung chính của Gói thầu KT-CW-01 là nâng cấp Tỉnh lộ 675A đoạn Km22 – Km56+401,48 (bao gồm 7 cây cầu xây dựng mới) và công trình có liên quan. Nội dung chính của Gói thầu KT-CW-02 là nâng cấp Tỉnh lộ 675A đoạn Km69+803,54 – Km94+591,91 (bao gồm 3 cây cầu xây dựng mới) và công trình có liên quan.

Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 gói thầu này, do số lượng nhà thầu đến trực tiếp mua HSMT và đăng ký mua HSMT qua đường bưu điện quá đông nên quá tải so với khả năng chuẩn bị HSMT của Ban QLDA hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum. Để đảm bảo quyền lợi và thời gian chuẩn bị HSDT của các nhà thầu, Bên mời thầu đã xin ý kiến của Nhà tài trợ vốn về việc gia hạn thời gian đóng thầu. Theo đó, mỗi gói thầu được gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 10 ngày so với lịch đóng/mở thầu ban đầu.

Theo biên bản đóng/mở thầu, Gói thầu KT-CW-01 có 33 nhà thầu mua HSMT. Tính đến thời điểm đóng thầu, có 8 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó có 4 nhà thầu dự thầu độc lập và 4 nhà thầu liên danh, gồm: Công ty CP 471; Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang; Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn; Công ty CP Trường Long; Liên danh Công ty TNHH Thanh Tùng – Công ty CP Xây dựng công trình 545; Liên danh Công ty TNHH Đông Anh – Công ty CP 16 tháng 3 – Công ty CP Tân Hưng; Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình sông Hồng – Công ty TNHH Tuấn Dung; Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Dung – Công ty TNHH MTV Bảo Trân.

Gói thầu KT-CW-02 có 21 nhà thầu mua HSMT và có 8 nhà thầu nộp HSDT. Trong số các nhà thầu nộp HSDT, có 3 nhà thầu liên danh, gồm: Liên danh Công ty TNHH Đông Anh – Công ty CP Tân Hưng; Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng – Công ty TNHH Tuấn Dũng – Công ty CP Cầu đường New Sun; Liên danh Công ty TNHH Thanh Tùng – Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương. 5 nhà thầu độc lập, gồm: Tổng công ty 789; Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung; Công ty CP Trường Long.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu chiều ngày 7/11/2019, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum cho biết, trong thời gian phát hành HSMT, một vài nhà thầu có văn bản đề nghị làm rõ HSMT 2 gói thầu nêu trên và Ban đã có văn bản trả lời nhà thầu kịp thời. Hiện nay, Ban đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công tác đánh giá HSDT nhằm lựa chọn được nhà thầu trúng thầu trong quý IV/2019.

Bích Thảo