Mở gói thầu sửa chữa Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang: 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Gói thầu sửa chữa, cải tạo các hạng mục của công trình Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang vừa được tiến hành đóng/mở thầu với sự tham gia của 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Nhà thầu từng kiến nghị về những bất cập của hồ sơ mời thầu (HSMT) không nộp HSDT.

Trong 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, 2 nhà thầu có địa chỉ tại tỉnh Kiên Giang, nhà thầu còn lại có địa chỉ tại TP.HCM. Ảnh: Tiên Giang

Gói thầu số 01 Sửa chữa, cải tạo hệ thống hàng rào, nhà ăn, nhà bảo vệ, xây mới hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường nội bộ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo hệ thống hàng rào, nhà bảo vệ Tỉnh ủy Kiên Giang; xây dựng mới hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường nội bộ và thay mới thảm cỏ khuôn viên Nhà làm việc Tỉnh ủy, mua sắm trang thiết bị Nhà ăn Văn phòng Tỉnh ủy. Gói thầu do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh làm bên mời thầu, có giá gói thầu là 7,246 tỷ đồng. Trong thời gian phát hành HSMT, 1 trong 6 nhà thầu mua hồ sơ đã có văn bản kiến nghị về những bất cập trong HSMT. Một số nội dung của HSMT mà Nhà thầu kiến nghị đã được Bên mời thầu sửa đổi, bổ sung trước thời điểm đóng thầu.

Theo biên bản mở thầu, 2 nhà thầu tại TP.HCM, 4 nhà thầu tại tỉnh Kiên Giang đã mua HSMT. Có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP Xây dựng CIC Kiên Giang, Công ty TNHH Phạm Bảo, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn. Giá dự thầu của 3 nhà thầu lần lượt là 7,034 tỷ đồng, 6,273 tỷ đồng và 6,392 tỷ đồng. Trong số 3 nhà thầu nộp HSDT, duy nhất Công ty CP Xây dựng CIC Kiên Giang có thư giảm giá 0,914 tỷ đồng. Như vậy, sau giảm giá, nhà thầu này có giá dự thầu thấp nhất (6,12 tỷ đồng) trong số 3 nhà thầu nộp HSDT (tương ứng giảm 15,5% so với giá gói thầu). Giá dự thầu của 2 nhà thầu còn lại tương ứng giảm 13,5% và giảm 11,8% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng của 3 nhà thầu đều 70 ngày. Mỗi bộ HSDT đều gồm 1 bản gốc và 5 bản chụp; thời gian có hiệu lực của HSDT đều là 120 ngày.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, trong 3 nhà thầu nộp HSDT thì Công ty CP Xây dựng CIC Kiên Giang, Công ty TNHH Phạm Bảo (2 nhà thầu có địa chỉ tại tỉnh Kiên Giang) đã từng trúng và đang trong thời gian thi công các gói thầu do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh làm bên mời thầu. Cụ thể, Công ty CP Xây dựng CIC Kiên Giang được công bố trúng 2 gói thầu vào tháng 7/2019 và cả 2 gói thầu này đều nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó có Gói thầu số 01 thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an các phường Rạch Sỏi, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân thuộc Công an TP. Rạch giá, tỉnh Kiên Giang (giá trúng thầu là 4,132 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 250 ngày).

Về Công ty TNHH Phạm Bảo, tài khoản chứng thư số của nhà thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã hết hiệu lực từ ngày 1/4/2019. Sau thời điểm tài khoản chứng thư số hết hiệu lực đến nay, Công ty TNHH Phạm Bảo được công bố trúng 22 gói thầu (tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang), trong đó có tới 18 gói thầu do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh mời thầu. Thống kê của Báo Đấu thầu cho thấy, trong vòng 4 năm trở lại đây, Công ty TNHH Phạm Bảo được công bố trúng 78 gói thầu (tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang), trong đó có 54 gói thầu do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh mời thầu (chiếm tỷ lệ gần 70% tổng số gói thầu). Hiện tại, Công ty TNHH Phạm Bảo đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 15 gói thầu do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh mời thầu.

Trong vòng 4 năm gần đây, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn (có địa chỉ tại Quận 10, TP.HCM), được công bố trúng 63 gói thầu, trong đó có 10 gói thầu nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tuấn Dũng