Mở rộng Khu xử lý chất thải rắn tập trung huyện Thuận Thành

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý giới thiệu khu đất 4,8 ha tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành để lập đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt có thu hồi năng lượng để phát điện (trên cơ sở mở rộng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện Thuận Thành).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND huyện Thuận Thành là đơn vị được giao lập đề xuất Dự án và lập Danh mục dự án có sử dụng đất đối với Dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đơn vị này có trách nhiệm bổ sung khu đất trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Huyện theo quy định.

Ngọc Minh