Mở thầu xây lắp qua mạng tại Điện lực Thanh Hóa: 7 trong 8 gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự

Ngày 4/11/2019, 8 gói thầu (GT) xây lắp đường dây của Công ty Điện lực Thanh Hóa được mở thầu cùng lúc qua mạng. Trong đó, 7 GT chỉ có duy nhất 1 nhà thầu (NT) tham dự, 1 GT có 2 NT tham dự.

Theo đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa, số lượng nhà thầu tham gia ít có thể do quy mô của các gói thầu nhỏ, kém hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Hoạt

Trong số 7 GT có 1 NT tham dự, Công ty TNHH Trường Khánh (Thanh Hóa) tham dự 2 GT, gồm: GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau trạm biến áp Yên Lạc 1+3+4; Phúc Đường 1+2; Ổn Lâm 1+2 – Điện lực Như Thanh; GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp phường Hàm Rồng, Lam Sơn, Phú Sơn, Đông Vệ – Điện lực TP. Thanh Hóa.

Với 5 GT còn lại, Công ty CP Xây lắp Hà Thành (Hà Nội) tham dự GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 35 kV các nhánh rẽ; đường dây 10 kV trục chính lộ 971, 973 TG Nga An, các nhánh rẽ thuộc lộ 973 TG Nga An; đường dây 10 kV trục chính lộ 972 TGNS, các nhánh rẽ thuộc lộ 972 TGNS; các nhánh rẽ thuộc lộ 971 TGNS; các nhánh rẽ thuộc lộ 974 TGNS.

Công ty TNHH Lắp đặt và Xây dựng Công Minh (Thanh Hóa) tham dự GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 10 kV, 35 kV các nhánh rẽ – Điện lực Yên Định.

Tương tự, Công ty TNHH Thành Minh MTC (Thanh Hóa) chỉ một mình tham dự GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp Hạ Trung 1, 2, 3, 4, 5 – Điện lực Bá Thước.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trung Kiên (Nghệ An) tham dự GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp UBND xã Hoàng Sơn; Trường Minh 1+3+5; Tượng Văn 1+4+5 – Điện lực Nông Cống.

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thi (Thanh Hóa) dự GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp phường Đông Cương, Đình Hương, Đông Sơn, Quảng Hưng, Quảng Thành, Đông Hải – Điện lực TP. Thanh Hóa.

Xét về lịch sử trúng thầu trong khoảng 4 năm gần đây, hầu hết các NT trên đều từng trúng thầu tại Công ty Điện lực Thanh Hóa (trừ NT Trung Kiên).

Trong đó, tần suất trúng thầu của NT Trường Thi là cao nhất (24 GT). Tiếp đó là NT Thành Minh MTC (16 GT); Trường Khánh (8 GT); Công Minh (4 GT) và Hà Thành (2 GT).

Trong 8 GT được mở thầu cùng lúc ngày 4/11, chỉ có GT Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp Xuân Hưng 2, Xuân Tiến, Đồng Mưa – Điện lực Như Thanh là có 2 NT tham dự, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lâm, Công ty TNHH Hoàng Tuấn Minh. Cả hai NT đều không xa lạ với Công ty Điện lực Thanh Hóa, bởi Đại Lâm đã từng thực hiện 1 GT và Hoàng Tuấn Minh thực hiện 4 GT của chủ đầu tư này.

So sánh về cách thức lựa chọn NT trực tiếp (truyền thống) và tổ chức đấu thầu qua mạng đối với các GT sửa chữa lớn, bà Minh – Phòng Kế hoạch và Vật tư thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ, số lượng NT tham dự không có nhiều khác biệt. Số lượng NT tham gia ít có thể do quy mô của các GT nhỏ, kém hấp dẫn.

Lê Xuân