Mở thầu xây trạm biến áp hơn 72 tỷ đồng tại EVNNPT: Cuộc đối đầu giữa 7 nhà thầu ngành điện

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPPMB) – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (bên mời thầu) vừa mở hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật – HSĐXKT) của Gói thầu (GT) số 9 Xây lắp Trạm biến áp 220kV Cam Ranh.

Gói thầu số 9 Xây lắp Trạm biến áp 220kV Cam Ranh có giá dự toán trên 72 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm

Nội dung chính của GT là vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ đến công trường (không bao gồm công tác lắp đặt máy biến áp và thí nghiệm hiệu chỉnh phần nhất thứ + nhị thứ). Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh, có tổng mức đầu tư là 376,45 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là nguồn vốn dành cho dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty. Riêng dự toán của GT số 9 là 72,045 tỷ đồng. Dự án được chia thành 18 GT, trong đó có 12 GT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 4 GT tự thực hiện, còn lại là chỉ định thầu.

GT số 9 được tổ chức đấu thầu qua mạng, thu hút 7 nhà thầu, bao gồm: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp điện số năm (PCC5), Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1), Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (SDSEC), Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (VINAINCON), Công ty CP Alphanam E và C, Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) và Liên danh Công ty CP Điện lực Licogi 16 – Công ty CP Licogi 16. Biên bản mở thầu HSĐXKT cho thấy, các nhà thầu đều chào giống nhau về thời gian thực hiện hợp đồng (360 ngày), bảo đảm dự thầu (1,5 tỷ đồng) và hiệu lực dự thầu, hiệu lực của HSĐXKT (120 ngày).

Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu, mỗi nhà thầu tham dự phải có 2 hợp đồng xây lắp trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 kV trở lên với trị giá hơn 50,431 tỷ đồng/hợp đồng. Nếu số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 2 thì trong đó có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 50,431 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng từ 100,863 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp có 2 hợp đồng xây lắp trạm biến áp có cấp điện áp 110kV, có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 50,431 tỷ đồng/hợp đồng thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự với giá trị bằng 50,431 tỷ đồng. Trường hợp nhà thầu có 1 hợp đồng xây lắp trạm biến áp có cấp điện áp 110kV có giá trị ít nhất 100,863 tỷ đồng thì được tính là 1 hợp đồng tương tự.

7 nhà thầu tham dự đều từng trúng thầu tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

Trần Nam