Nhà đầu tư Dự án Ngã ba Huế vẫn chưa được trả khoản nợ nghìn tỷ

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo bố trí thanh toán cho Dự án BT Đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức giữa Ngã ba Huế. Dự án này đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng đến nay nhà đầu tư vẫn chưa được thanh toán.

Dự án Ngã ba Huế được đưa vào sử dụng từ năm 2015

Dự án được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt dự án điều chỉnh ngày 17/7/2014 theo hình thức hợp đồng BT với giá trị hợp đồng là 2.379 tỷ đồng; bố trí vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ GTVT, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2020.

Nhà đầu tư được lựa chọn là Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam – Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam. Nhà đầu tư đã vay vốn Ngân hàng SHB triển khai đầu tư Dự án và đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2015. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư.

Để đảm bảo kế hoạch thanh toán cho Dự án, hạn chế việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Nhà đầu tư cũng như Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng (tổ chức cấp tín dụng cho Dự án) cũng như phát sinh lãi vay trong thời gian chờ thanh toán, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ về thanh toán cho Dự án.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, đối với phần kinh phí 553,954 tỷ đồng đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn, trong đó, bố trí 32,954 tỷ đồng để thanh toán cho Dự án.

Tuy nhiên, đến nay, chưa thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư do các vướng mắc liên quan đến thủ tục thanh toán. UBND Thành phố là cơ quan ký kết hợp đồng BT, song nguồn vốn thanh toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ GTVT. UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT sớm hoàn tất thủ tục và thanh toán cho Nhà đầu tư trong năm 2019. Phần kinh phí còn lại 512 tỷ đồng được bố trí từ 10% dự phòng vốn trung ương giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT để thanh toán cho Dự án, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục để phân bổ vốn chi tiết và thanh toán toàn bộ cho Nhà đầu tư trong năm 2020 nhằm giải quyết khó khăn cho Nhà đầu tư.

Đối với phần kinh phí còn lại của Dự án, khoảng 1.825 tỷ đồng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí thanh toán từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương của cả nước trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo nội dung như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Minh Thư