Phú Cường bị chấm dứt hợp đồng cung cấp, lắp đặtđồng hồ xuất xăng dầu

Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định vừa chấm dứt Hợp đồng cung cấp thiết bị đối với Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và xây lắp công nghệ Phú Cường tại Gói thầu Cung cấp, lắp đặt 3 đồng hồ xuất xăng dầu tại kho trung chuyển sản phẩm dầu khí Nam Định.

Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định chọn nhà thầu khác để cung cấp, lắp đặt 3 đồng hồ xuất xăng dầu

Được biết, tháng 5/2019, Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu nêu trên. Theo đó, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ tham gia dự thầu Gói thầu. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bảo Long bị loại do hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ yêu cầu; Công ty CP Dịch vụ và ứng dụng tự động A2S bị loại vì giá chào thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt; Công ty CP Dịch vụ Thiết bị đo và Hệ thống điều khiển là nhà thầu xếp hạng thứ 2 sau khi được Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất.

Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và xây lắp công nghệ Phú Cường được phê duyệt trúng thầu Gói thầu nêu trên. Hợp đồng về việc thực hiện Gói thầu được ký kết vào ngày 15/5/2019.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 7/2019, Công ty Phú Cường vẫn không thực hiện theo Hợp đồng đã ký. Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định đã quyết định chấm dứt Hợp đồng với nhà thầu Phú Cường do vi phạm tiến độ hợp đồng, vi phạm cam kết theo các biên bản làm việc. Nhà thầu Phú Cường được Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định đánh giá là không đủ khả năng thực hiện hợp đồng theo các nội dung đã cam kết.

Theo Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định, nhà thầu thực hiện 0% khối lượng Gói thầu. Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định đã tiến hành thu hồi tạm ứng Hợp đồng và xử phạt Hợp đồng đối với nhà thầu.

Để thực hiện Gói thầu, Công ty CP Dịch vụ Thiết bị đo và Hệ thống điều khiển (địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) được chỉ định thầu thực hiện tiếp Gói thầu này. Đây là nhà thầu xếp hạng thứ 2 sau khi được Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất.

Trần Kiên