Quảng Ninh chậm công bố kế hoạch chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Hạng mục dịch vụ và sân thể thao ngoài trời thuộc Trung tâm Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 32,651 tỷ đồng; thời gian thi công công trình là 12 tháng, thời gian kinh doanh hoàn vốn là 26 năm.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nêu trên đã được UBND huyện Tiên Yên ký ban hành ngày 12/8/2019. Theo đó, trong quý III/2019, UBND huyện Tiên Yên đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Yên làm bên mời thầu tiến hành chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Đến nay (quý IV/2019), sau hơn 2 tháng kể từ ngày phê duyệt, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Yên mới công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Khánh Ngọc