Quảng Ninh sắp đấu thầu 3 gói thầu y tế hơn 427 tỷ

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu mua sắm hoá chất và vật tư y tế năm 2020 theo phương thức tập trung với tổng giá trị dự toán 427,576 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, Sở Y tế Quảng Ninh sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 01 – Mua sắm vật tư y tế thông thường (giá gói thầu 118,5 tỷ đồng); Gói thầu số 02 – Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao (giá gói thầu 151 tỷ đồng); Gói thầu số 03 – Mua sắm hóa chất và vật tư cho thiết bị chẩn đoán Invitro (giá gói thầu 158 tỷ đồng).

Cả 3 gói thầu trên đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác tại các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, đều; được đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Khánh Ngọc