Quý IV/2019: Bắc Giang đấu thầu hệ thống cấp nước sinh hoạt

Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang (Bên mời thầu) vừa cho biết, trong quý IV/2019 sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đại Thành và Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng O&M (kinh doanh – quản lý) với tổng mức đầu tư dự kiến là 25,37 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước tham gia là 20,29 tỷ đồng, vốn góp của nhà đầu tư là 5,07 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 50 năm. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Tuấn Dũng