Sắp chọn thầu đường ven biển Đề Gi – Mỹ Thành (Bình Định) hơn 600 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 21 gói thầu thuộc Dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành. Dự án có tổng mức đầu tư là 611,654 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý IV/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn 6 gói thầu tư vấn.

Từ quý I/2020, sẽ tổ chức lựa chọn thầu cho các gói thầu còn lại. Trong đó, có các gói thầu xây lắp quy mô lớn như: Gói thầu số 01: Xây dựng cầu Đề Gi và nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km37+628,650 – Km38+297,825 (giá gói thầu là 298,137 tỷ đồng); Gói thầu số 02: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km38+297,825-Km42+400 (121,477 tỷ đồng); Gói thầu số 03: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km42+400 – Km45+244,74 và toàn bộ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng của dự án (121,33 tỷ đồng).

Lê Xuân