Sắp đấu thầu nhiều thiết bị hiện đại cho Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (TP.HCM) vừa thông báo mời thầu các gói thầu trang thiết bị cho Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, 7 gói thầu có giá trị rất lớn đang được đơn vị này mời thầu. Đó là Gói thầu 21a có giá trị bảo đảm dự thầu 3 tỷ đồng; Gói thầu 22a có giá trị bảo đảm dự thầu 2,5 tỷ đồng; Gói thầu 22b có giá trị bảo đảm dự thầu 3 tỷ đồng. Cả 3 gói thầu này đều mở thầu vào ngày 8/11/2019. Gói thầu 22c có giá trị bảo đảm dự thầu 2,5 tỷ đồng, mở thầu vào ngày 11/11/2019. Gói thầu 23b có giá trị bảo đảm dự thầu 1,5 tỷ đồng và Gói thầu 27a có bảo đảm dự thầu 1,2 tỷ đồng sẽ mở thầu vào ngày 25/10/2019. Riêng Gói thầu 28a với bảo đảm dự thầu 2 tỷ đồng được mở thầu sớm nhất vào ngày 23/10/2019.

Được biết, đây là dàn trang thiết bị tân tiến nhất mà TP.HCM đầu tư cho Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 nhằm giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1.

Hải An