Tái sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Sau khi hủy sơ tuyển quốc tế, bên mời thầu (các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải – GTVT) vừa thông báo mời sơ tuyển các nhà đầu tư trong nước tham gia 8 dự án thành phần (DATP) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (hợp đồng BOT). Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước.

Tại lần sơ tuyển quốc tế cao tốc Bắc – Nam phía Đông trước đó, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, 2 DATP bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2019, gồm: DATP đầu tư xây dựng (ĐTXD) đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu và DATP ĐTXD đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. Cả hai dự án đều do Ban Quản lý dự án 6 mời thầu. Trong đó, đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu có tổng mức đầu tư dự kiến là 8.380,67 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 2.550 tỷ đồng). Đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng mức đầu tư dự kiến là 13.338 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 8.077 tỷ đồng).

Đối với DATP ĐTXD đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thời gian phát hành HSMST từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2019. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 13.687 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 9.311 tỷ đồng). Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án 85.

2 DATP bắt đầu phát hành HSMST từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2019, gồm: DATP ĐTXD đoạn Nha Trang – Cam Lâm và DATP ĐTXD đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Trong đó, đoạn Nha Trang – Cam Lâm có tổng mức đầu tư dự kiến là 7.615 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 5.058 tỷ đồng). Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn có tổng mức đầu tư dự kiến là 6.333,06 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 2.003 tỷ đồng). Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án 2.

Và 3 DATP bắt đầu phát hành HSMST từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019, gồm: DATP ĐTXD đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, DATP ĐTXD đoạn Phan Thiết – Dầu Giây và DATP ĐTXD đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trong đó, đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 có tổng mức đầu tư là 12.918 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 3.169 tỷ đồng). Đoạn Phan Thiết – Dầu Giây có tổng mức đầu tư là 14.360 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 2.480 tỷ đồng). Hai dự án này do Ban Quản lý dự án Thăng Long mời thầu. DATP ĐTXD đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết có tổng mức đầu tư là 11.603,32 tỷ đồng (vốn đầu tư của Nhà nước tham gia Dự án là 7.719,82 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án 7 mời thầu.

Dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 gồm có 8 DATP. Trước đó, 8 DATP đã được tổ chức sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư với thời gian phát hành HSMST trong gần 2 tháng. Tính đến cuối tháng 7/2019, các bên mời thầu đã nhận được 60 bộ hồ sơ dự sơ tuyển. Theo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của các bên mời thầu và quá trình thẩm định, có 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 2 dự án có duy nhất 1 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có 2 nhà đầu tư và 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao.

Sau đó, Bộ GTVT quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh HSMST phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án.

Trần Nam