Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm Vùng miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung. Chỉ thị đưa ra các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho Vùng miền Trung phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số các giải pháp về nguồn lực, Chỉ thị nêu rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản, đường ven biển, và các công trình trọng điểm của vùng…

Bộ Giao thông vận tải tập trung nguồn lực của Nhà nước để đầu tư, đồng bộ hóa hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, có tác dụng lan tỏa liên kết vùng. Phối hợp với các địa phương kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư đường cao tốc theo phương thức PPP, tranh thủ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển kết cấu hạ tầng.

Việt Thắng