Thu hút FDI 10 tháng đạt 29,11 tỷ USD

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2019, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của các dự án FDI ước đạt 16,21 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 10 tháng năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 18,83 tỷ USD vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Ảnh: Việt Hưng

Theo đó, tính đến 20/10, có 3.094 dự án đăng ký mới, tăng 25,9% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký mới là 12,83 tỷ USD, bằng 85,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 1.145 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký điều chỉnh đạt 5,47 tỷ USD, bằng 83,6% so với cùng kỳ năm 2018. Có 7.509 lượt góp vốn, mua cổ phần của khu vực FDI với tổng giá trị vốn góp là 10,81 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 37,1% tổng vốn đăng ký.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 18,83 tỷ USD, chiếm 68,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,98 tỷ USD, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ…

Theo đối tác đầu tư, có 107 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,45 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,52 tỷ USD. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,21 tỷ USD…

Ngọc Minh