Thủ tướng điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư vốn cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư (KHĐT) vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016-2020 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

Thủ tướng điều chỉnh tăng 719,23 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% KHĐT công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 197 dự án. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, điều chỉnh giảm 220,614 tỷ đồng KHĐT công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của 81 dự án để điều chỉnh tăng tương ứng KHĐT công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 2 dự án.

Điều chỉnh tăng 719,23 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% KHĐT công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 197 dự án.

Giao 144 tỷ đồng KHĐT và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) giao chi tiết danh mục dự án và KHĐT vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016-2020 cho BHXH Việt Nam; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện KHĐT vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016-2020.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, BHXH Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị danh mục và mức KHĐT vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN cho từng dự án; gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 30/11/2019.

Để hoàn thành dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, Thủ tướng lưu ý, trường hợp số chi đầu tư trong KHĐT công trung hạn giai đoạn 2016-2020 không đạt dự kiến, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện rà soát, cắt giảm quy mô, điều chỉnh quyết định đầu tư, xác định điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư.

Minh Thông