Tiền Giang đấu thầu Dự án Bến phà Vàm Giồng

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến phà Vàm Giồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, UBND tỉnh Tiền Giang giao UBND huyện Tân Phú Đông làm bên mời thầu thực hiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, được đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Tổng mức đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 40 năm, trong đó thời gian xây dựng hoàn thành công trình là 18 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Khánh Ngọc