TP.HCM giải ngân đến 15/9 đạt 34% kế hoạch giao

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tính đến ngày 15/9/2019, tổng số vốn đã giải ngân tại Kho bạc Nhà nước Thành phố là 11.442,897 tỷ đồng, đạt 34% tổng kế hoạch vốn do UBND Thành phố giao. Một trong những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm và kéo dài.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về một số dự án lớn, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên, khối lượng thực hiện đạt 64,39%. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM tuyến Bến Thành – Tham Lương, Thành phố chưa giải ngân được kế hoạch vốn do Dự án đang thực hiện điều chỉnh. Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ giai đoạn 2 và Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 hiện đang triển khai và có tiến độ giải ngân tốt, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân được 100% tổng kế hoạch vốn được giao.

Minh Thư