Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị Kỳ Anh: Cố tình giữ bí mật biên bản mở thầu

Theo thông tin công bố, ngày 25/9/2019 Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ đóng/mở thầu Gói thầu 01.XL.

Gói thầu 01.XL thuộc DA Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục chính TX. Kỳ Anh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là Gói thầu do Trung tâm làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm Bên mời thầu.Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng phóng viên Báo Đấu thầu vẫn không có được thông tin về lễ mở thầu này.

Trước đó, Báo Đấu thầu phản ánh tại bài viết: “Đi mua HSMT tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Bị “xin số tài khoản để chuyển tiền”?” đăng trên Báo số 179, ngày 23/9/2019 về việc Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh bị phản ánh cản trở nhà thầu mua HSMT Gói thầu 01.XL thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục chính đạt tiêu chí đô thị loại III, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Cụ thể là nhà thầu bị “xin số tài khoản để chuyển tiền” khi đi mua HSMT tại Trung tâm. Nhà thầu cho biết, liên tục có người lạ to lớn, xăm trổ túc trực ngoài cổng cơ quan nơi bán HSMT. Theo đó, nếu có đơn vị nào đến mua HSMT là đối tượng này chạy ra xin số điện thoại và số tài khoản để chuyển tiền, đồng thời đề nghị nhà thầu rút không tham gia đấu thầu.

Đáng lưu ý, không chỉ thông tin về lễ mở thầu, những thông tin liên quan đến việc phát hành HSMT Gói thầu 01.XL đến thời điểm này vẫn được Chủ đầu tư “giữ kín” cho dù ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh luôn khẳng định với Báo Đấu thầu là: “Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập HSMT đang thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Đấu thầu”. Thông tin với Báo Đấu thầu qua điện thoại, ông Thành cho biết đã đề nghị ông Đạt – cán bộ thuộc Trung tâm cung cấp Biên bản mở thầu để chứng minh rằng quá trình phát hành HSMT có nhiều nhà thầu mua và nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Tuy nhiên khi phóng viên yêu cầu ông Đạt vẫn không chịu cung cấp Biên bản mở thầu và luôn nói: “Phải xin ý kiến lãnh đạo!”… Tính từ ngày mở thầu (25/9) đến nay, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Trung tâm, song vẫn chưa được cung cấp Biên bản mở thầu.

Nhìn nhận về sự việc này, chuyên gia về đấu thầu khẳng định, theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu, Biên bản mở thầu được công khai minh bạch tại lễ mở thầu bởi đây không phải là thông tin bí mật… Do đó, việc chủ đầu tư không cung cấp thông tin về Biên bản mở thầu Gói thầu khiến dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về việc “giấu nhẹm” thông tin đấu thầu của Chủ đầu tư.

Để đảm bảo minh bạch, công khai thông tin về đấu thầu, chuyên gia về đấu thầu cho rằng, thời gian tới, pháp luật về đấu thầu cần quy định phải công khai rộng rãi thông tin về biên bản mở thầu. Do đó, trong trường hợp các bên liên quan cần thông tin về vấn đề này thì phải được cung cấp để đảm bảo tinh thần cạnh tranh, công bằng và minh bạch theo Luật Đấu thầu.

Tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đầy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Biên bản mở thầu là văn bản được công khai tại Lễ mở thầu và thông tin trong biên bản không phải là thông tin mật. Do đó, việc Chủ đầu tư – Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) “giấu nhẹm” Biên bản mở thầu khiến dư luận hoàn toàn có quyền nghi vấn về sự minh bạch trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại trung tâm này.

Việt Anh