Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận sai sót trong cập nhật thông tin đấu thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận vừa có phản hồi về những thông tin của Báo Đấu thầu về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu muộn tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận (Chủ đầu tư). Cụ thể là có trường hợp hơn 3 tháng sau khi phê duyệt, đơn vị này mới đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Sau khi nhận được thông tin từ Báo Đấu thầu và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan nhà nước quản lý về hoạt động đấu thầu tại địa phương đã yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo giải trình việc đăng tải thông tin. Qua đó, Sở đã xác định rõ đây là những sai sót của Chủ đầu tư trong việc cập nhật thông tin đăng tải trên Hệ thống.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để tránh sai sót trong thời gian tới.

Lê Xuân