UBND TP. Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin trên Báo Đấu thầu

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội về việc kiểm tra thông tin Báo Đấu thầu phản ánh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao giám đốc Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội kiểm tra thông tin báo Đấu thầu nêu, báo cáo lại trước ngày 30/9/2019

Ngày 20/9/2019, Báo Đấu thầu đăng bài “Gói thầu Hệ thống thu vé đường sắt Nhổn – ga Hà Nội: Nhà thầu Pháp dọa kiện ra tòa?”. Bài viết phản ánh Công ty Luật TNHH MTV LEADCO có văn bản đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) loại khẩn cấp Liên danh Công ty IXXI – Công ty Parkeon khỏi Gói thầu Hệ thống thu vé tự động (AFC) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội, nếu không sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng.

Gói thầu nêu trên có giá hơn 425 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của Chính phủ Pháp. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi giữa các nhà thầu có xuất xứ từ Pháp.

Về việc Báo Đấu thầu nêu, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có ý kiến: “Giao giám đốc Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội kiểm tra thông tin báo nêu; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 30/9/2019”.

Xuân Yến