VETC xin dừng triển khai dự án thu phí tự động không dừng tại trạm BOT

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, doanh nghiệp triển khai đầu tư Dự án Thu phí tự động không dừng trên toàn quốc giai đoạn 1, vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho dừng triển khai hợp đồng thu phí không dừng (ETC).

Dự án Thu phí tự động không dừng trên toàn quốc giai đoạn 1 đã thực hiện được 5 năm với tổng mức đầu tư 2.030 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

VETC cho biết, Dự án bắt đầu triển khai từ cuối tháng 11/2014, đến nay đã thực hiện được 5 năm với tổng mức đầu tư 2.030 tỷ đồng, phạm vi dự án bao gồm 44 trạm; trong đó, đã đầu tư và vận hành thu phí không dừng 23/27 trạm (những trạm này đã ký hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng).

Đến nay, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC mới có 11/44 trạm ký được phụ lục hợp đồng/hợp đồng dịch vụ. Nếu hết năm 2020, Dự án chỉ triển khai được 36 trạm, doanh nghiệp sẽ lỗ lũy kế cho công tác vận hành khoảng 580 tỷ đồng.

Công ty VETC đề nghị Bộ GTVT lựa chọn nhà đầu tư khác nhận chuyển giao Dự án hoặc Nhà nước nhận lại Dự án tiếp tục triển khai thực hiện, phát huy lợi ích và hiệu quả của Dự án mang lại cho xã hội, đất nước.

Công ty VETC cũng đề xuất Bộ GTVT cùng Công ty VETC có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo hoặc cho dừng hợp đồng và thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong tháng 12/2019 (trong trường hợp những tồn tại và khó khăn đã báo cáo ở trên không được giải quyết).

Nếu bắt buộc phải tiếp tục thực hiện dự án, Công ty VETC đề nghị Bộ GTVT chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của hợp đồng dự án.

Việt Hà