VNPT-Vinaphone cấm thầu Quảng cáo và Truyền thông ALPHA 5 năm

Công ty CP Quảng cáo và Truyền thông ALPHA vừa bị cấm tham gia đấu thầu 5 năm. Lý do được bên mời thầu đưa ra là nhà thầu đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ ngày 25/9 – 8/10/2019, VNPT-Vinaphone thông báo mời thầu Gói thầu Trang bị áo phông, áo gió, ba lô cho người lao động khối kinh doanh Tổng công ty năm 2019. Bên mời thầu cho biết, Công ty CP Quảng cáo và Truyền thông ALPHA đã mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu. Trong hồ sơ dự thầu, Công ty CP Quảng cáo và Truyền thông ALPHA đã có hành vi cung cấp bảo lãnh dự thầu và thư cam kết cấp tín dụng không trung thực.

Với hành vi này, VNPT-Vinaphone quyết định cấm Công ty CP Quảng cáo và Truyền thông ALPHA tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm kể từ ngày 11/11/2019 đối với các dự án của Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc được phân cấp/ủy quyền.

Trần Kiên