Xây hàng rào Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc: Lận đận chọn nhà thầu

Mặc dù đã gia hạn, nhưng đến nay vẫn không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng Hàng rào cổng phụ Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (TP.HCM).

Một góc Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án có tổng mức đầu tư là 131,032 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu Thi công xây dựng có giá gói thầu là hơn 101,292 tỷ đồng (giá dự toán là 107,859 tỷ đồng). Bảo đảm dự thầu là 3 tỷ đồng.

Thông báo mời thầu của Gói thầu được đăng tải công khai vào ngày 26/9/2019; hồ sơ mời thầu (E-HSMT) phát hành từ 17 giờ 14 phút ngày 26/9/2019; thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 17/10/2019.

Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2019, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (bên mời thầu) đã điều chỉnh thông báo mời thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu đến 15 giờ ngày 18/10/2019.

Lý giải sự điều chỉnh này, một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Bên mời thầu cho biết, trong quá trình phát hành E-HSMT, Bên mời thầu tự nhận thấy một số tiêu chí, điều kiện đưa ra trong E-HSMT là quá cao, khiến các nhà thầu khó có thể đáp ứng được. Do đó, Bên mời thầu đã tiến hành chỉnh sửa E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 1 ngày. Phần lớn các tiêu chí, điều kiện được điều chỉnh theo hướng hạ bớt hoặc chỉ giữ lại một số tiêu chí cơ bản để nhiều nhà thầu có thể dự thầu.

Theo đó, E-HSMT yêu cầu mỗi nhà thầu tham dự phải có doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm gần đây tối thiểu là 126 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính sẵn có của mỗi nhà thầu phải đạt 32 tỷ đồng. Về hợp đồng tương tự, mỗi nhà thầu phải có 1 hợp đồng thi công xây dựng công trình dân dụng cấp III trở lên, có giá trị hợp đồng từ 76 tỷ đồng trở lên đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 5 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu).

Trường hợp hợp đồng thực hiện với tư cách là nhà thầu phụ, E-HSMT nêu rõ, nhà thầu phải cung cấp thêm bản chụp được chứng thực văn bản chấp thuận hoặc xác nhận của chủ đầu tư và hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Nếu nhà thầu có 1 hoặc hơn 1 hợp đồng tương tự, thì phải có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 76 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng là từ 76 tỷ đồng trở lên.

Tuy nhiên, sau khi gia hạn và giảm bớt tiêu chí mời thầu, đến hết ngày 18/10/2019 vẫn không có nhà thầu nào nộp E-HSDT. “Có thể, các nhà thầu chưa quen hoặc chưa nắm được thông tin về Gói thầu, nên mới xảy ra tình trạng “ế ẩm” như vậy”, vị cán bộ của Bên mời thầu nhận định.

Dự kiến, Bên mời thầu sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu lại trong tháng 10/2019 để kịp thời giải ngân vốn theo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu Thi công xây dựng và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án này được tổ chức lựa chọn nhà thầu cùng thời điểm. Tuy nhiên, do Gói thầu Thi công xây dựng bị “ế”, nên đến nay vẫn chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu còn lại.

Theo Quyết định số 90/QĐ-SXD-KTXD, Dự án Xây dựng hàng rào cổng phụ Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc có 8 gói thầu. Trong đó, có 4 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, gồm: Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Gói thầu Thi công xây dựng, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Gói thầu Tư vấn kiểm toán.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án này được phê duyệt từ ngày 19/1/2019, nhưng hơn 9 tháng sau, ngày 26/9/2019 mới được công bố.

Lê Xuân