Yêu cầu di chuyển sư tử đá gây phản cảm

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không sử dụng, sản xuất, cung tiến biểu tượng, linh vật và các “sản phẩm lạ”, văn hóa nước ngoài ở nơi công cộng.Sư tử đá- tín ngưỡng ngoại lai xuất hiện nhiều tại các di tích tín ngưỡng Việt Nam

Văn bản này nhằm hạn chế việc sử dụng biểu tượng, linh vật, ví dụ cụ thể nhất là sư tử đá được tạo hình theo văn hóa nước ngoài trưng bày ở cổng, cửa khu di tích đình, đền, chùa miếu, cơ quan, công sở gây phản cảm về thẩm mỹ, ảnh hưởng văn hóa và tâm linh.

Để giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, Bộ VH-TT&DL đề nghị và khuyến cáo các tổ chức, cá nhân: Không sử dụng, không sản xuất, không cung tiến biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các sản phẩm lạ, văn hóa nước ngoài tại nơi công cộng. Vận động những nơi đang sử dụng tháo dỡ. Văn bản này cũng yêu cầu các Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố tuyên truyền, kiểm tra, đặc biệt là các khu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương.

Quỳnh Vân /ANTĐ